THÔNG BÁO MỜI ỨNG VIÊN DỰ TRAO ĐỔI THÔNG TIN - ĐỢT 1/2021

Đối tượng khách hàng
Thứ tư - 24/03/2021 10:01

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Thông báo mời các ứng viên đến tham dự trao đổi thông tin. Đăng tuyển đợt 1/2021
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP
         
DANH SÁCH MỜI ỨNG VIÊN DỰ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Ngày 27/03/2021 (Thứ bảy)
Trao đổi thông tin tại Hội trường lầu 2
Số 14C CMT8, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
Ghi chú:
- Ứng viên chưa nộp bộ hồ sơ giấy, vui lòng nộp bổ sung vào ngày dự trao đổi thông tin.

- Theo lịch trình tuyển dụng có nội dung tìm hiểu thực tế hoạt động CEP trong khoảng thời gian từ ngày 30/03 - 07/04/2021, anh/chị đăng ký chi nhánh đi tìm hiểu về địa chỉ email tri.lm@cep.org.vn và đăng ký chậm nhất sáng ngày 29/03/2021. Lưu ý: Tùy ứng viên sắp xếp số ngày để đi tìm hiểu trong khoảng thời gian trên,  nên đi nhiều để hiểu công việc của CEP.
Nội dung ghi trong email đăng ký:
-
Họ và tên: ... ....; Số thứ tự trong danh sách: ...
- Số điện thoại: ....
- Chi nhánh đăng ký tìm hiểu thực tế: ...
- Ngày đi: ...
- Ghi chú (nếu có): ...
         
Stt Họ Tên Ngày sinh Giờ trao đổi
56 Trần Chí An 23-08-1999 8:00
98 Phạm Hoàng An 04-10-1993 10:00
101 Trần Trịnh Vân Anh 10-02-1997 10:00
118 Phan Đức Anh 04-09-1994 10:00
67 Trần Nguyên 11-10-1993 8:00
76 Phạm Thanh Bằng 01-02-89 10:00
10 Trương Gia Bảo 06-12-1990 8:00
95 Trần Quốc Bảo 28-09-1992 10:00
61 Ngô Đức Bình 19-11-1992 8:00
108 Trần Vin Cent 25-05-1986 10:00
13 Phạm Thị Chẩn 02-10-1988 8:00
44 Nguyễn Hoàng Đại 12-11-1990 8:00
124 Phạm Nguyên Đạt 26-10-1995 10:00
91 Lê Ngọc Diễm 02-11-1991 10:00
19 Lê Tài Đức 29-03-1999 8:00
35 Võ Hồng Dung 02-08-1998 8:00
73 Ngô Thùy Dung 01-01-1987 10:00
102 Phạm Trí Dũng 01-01-1975 10:00
113 Nguyễn Thành Dũng 11-01-1992 10:00
1 Lư Ngọc Hải Dương 16-02-1992 8:00
62 Nguyễn Thị Thùy Dương 05-10-1998 8:00
126 Lê Trần Thùy Dương 26-12-1998 10:00
48 Trần Minh Duy 04-11-1989 8:00
86 Nguyễn Thanh Duy 14-10-1994 10:00
45 Nguyễn Thị Giang 26-12-1986 8:00
23 Phan Ngọc 29-05-1997 8:00
50 Nguyễn Thị Thanh 09-03-1984 8:00
130 Lê Thị Diễm 03-12-1996 10:00
83 Trần Thị Thúy Hằng 09-05-1990 10:00
29 Trần Minh Hên 30-12-89 8:00
25 Lương Diệu Hiền 04-04-1981 8:00
30 Đỗ Duy Hiền 07-07-1987 8:00
69 Tất Minh Hòa 19-08-1988 8:00
3 Nguyễn Minh Hoàng 05-10-1999 8:00
84 Ngô Ngọc Khải Hoàng 08-06-1993 10:00
103 Nguyễn Hứa Minh Hoàng 11-10-1989 10:00
128 Nguyễn Long Hoàng 07-02-1990 10:00
8 Nguyễn Thị Xuân Hồng 27-04-1974 8:00
79 Ngô Thị Kim Hồng 22-08-1998 10:00
134 Nguyễn Thị Linh Huệ 16-12-86 10:00
90 Phạm Nguyễn Thu Hương 25-12-87 10:00
14 Huỳnh Hồng Huyên 20-06-1990 8:00
54 Lê Ngọc Huyền 19-05-1992 8:00
16 Trần Quốc Khánh 15-11-1990 8:00
51 Nguyễn Gia Khánh 21-01-1998 8:00
65 Huỳnh Dư Hữu Khánh 15-02-86 8:00
123 Bùi Nguyễn Duy Khiêm 15-10-1988 10:00
111 Hoàng Trần Đăng Khoa 27-07-1998 10:00
28 Trịnh Đình Khương 21-06-1995 8:00
18 Trần Thanh Lam 14-09-1998 8:00
115 Nguyễn Thị Vân Lam 23-08-1992 10:00
24 Nguyễn Bạch Phương Liên 07-05-1986 8:00
133 Phạm Thị Thùy Liên 25-11-1998 10:00
32 Trần Thị Diễm Linh 15-11-1999 8:00
121 Lê Văn Lợi 01-05-1987 10:00
41 Lê Phước Long 21-05-1999 8:00
97 Dương Văn Minh 11-05-1986 10:00
72 Nguyễn Thị Diễm My 07-01-1993 10:00
49 Trần Thị Thanh Nga 16-02-1992 8:00
131 Nguyễn Thúy Nga 24-04-1987 10:00
94 Trần Thị Kim Ngân 20-10-1995 10:00
105 Phạm Phương Ngân 28-11-1997 10:00
59 Nguyễn Thị Thanh Ngoan 17-01-1985 8:00
12 Lê Như Nguyệt 01-12-1991 8:00
82 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 12-01-91 10:00
57 Võ Đặng Hiền Nhân 30-10-1991 8:00
7 Huỳnh Thị Yến Nhi 11-09-1999 8:00
55 Hoàng Lê Yến Nhi 11-09-1991 8:00
31 Trần Thị Tuyết Nương 01-01-1986 8:00
132 Trần Thị Thùy Nương 03-09-1982 10:00
22 Trương Hoàng Oanh 16-09-1982 8:00
129 Trương Thị Trúc Pho 29-12-1994 10:00
81 Phạm Thanh Phong 20-12-1987 10:00
26 Trần Ngọc Phúc 24-12-1994 8:00
120 Lý Thành Phước 13-02-1988 10:00
80 Tô Việt Phương 09-09-89 10:00
99 Lê Nguyễn Hoài Phương 13-04-1986 10:00
110 Võ Hữu Quân 26-10-1990 10:00
135 Ngô Kim Quang 26-11-91 10:00
38 Ngô Xuân Quý 22-07-1988 8:00
104 Nguyễn Thị Thảo Quyên 05-09-1994 10:00
119 Nguyễn Ngọc Quyền 20-03-1990 10:00
64 Phùng Minh Sơn 19-02-1998 8:00
47 Lưu Toàn Tân 10-12-1982 8:00
6 Nguyễn Duy Ngọc Thạch 14-06-1991 8:00
89 Bùi Thị Hồng Thắm 21-11-87 10:00
106 Trần Thị Thắm 16-08-87 10:00
20 Nguyễn Ngọc Thanh 06-03-96 8:00
87 Huỳnh Kim Thanh 26-11-1993 10:00
77 Huỳnh Đức Thành 20-05-1999 10:00
34 Lê Thị Thu Thảo 15-10-1990 8:00
9 Nguyễn Hưng Thịnh 08-12-1991 8:00
27 Nguyễn Văn Thịnh 12-11-1990 8:00
68 Bùi Minh Thịnh 02-03-86 8:00
39 Huỳnh Trọng Thoại 10-01-1996 8:00
53 Phạm Thị Mỹ Thu 02-10-1990 8:00
21 Đinh Thị Hồng Thương 12-04-1990 8:00
100 Nguyễn Thị Thanh Thương 19-04-1998 10:00
46 Lê Thụy Mộng Thúy 20-11-84 8:00
88 Trịnh Thị Thanh Thúy 03-05-1999 10:00
36 Phạm Thị Bích Thủy 13-10-1991 8:00
58 Đỗ Thị Bích Thủy 12-03-1981 8:00
107 Nguyễn Thành Tiến 20-09-83 10:00
43 Lê Nguyễn Bảo Trâm 02-08-1998 8:00
116 Châu Thị Kiều Trâm 10-04-1996 10:00
117 Phạm Thị Ngọc Trâm 19-08-93 10:00
17 Nguyễn Thụy Mỹ Trân 05-04-1998 8:00
33 Trần Thị Diễm Trân 15-11-1999 8:00
42 Phan Ngọc Trân 26-03-1997 8:00
63 Nguyễn Nữ Ngọc Trân 13-06-1991 8:00
15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 07-01-1986 8:00
52 Phạm Ngô Thảo Trang 05-10-1991 8:00
71 Huỳnh Thị Thùy Trang 12-01-1987 10:00
127 Ngô Thị Kiều Trang 14-02-1990 10:00
96 Bùi Giác Trí 03-03-1993 10:00
78 Đào Thanh Trị 22-03-1991 10:00
125 Nguyễn Minh Triết 07-09-91 10:00
109 Nguyễn Thị Minh Triều 27-08-1993 10:00
2 Trần Văn Trúc 23-06-1986 8:00
122 Đoàn Văn Trúc 24-04-1990 10:00
5 Nguyễn Nhật Trường 05-11-96 8:00
112 Huỳnh Phước Trường 08-09-95 10:00
66 Nguyễn Trương Mạn Truyên 07-03-1993 8:00
11 Nguyễn Minh Tuấn 07-12-91 8:00
85 Lê Văn Tuấn 13-11-1990 10:00
60 Lê Kim Tùng 20-07-1990 8:00
40 Trần Phương Uyên 20-12-1995 8:00
70 Nguyễn Thị Hồng Vân 06-01-98 8:00
75 Nguyễn Thị Hồng Vân 14-12-1983 10:00
93 Nguyễn Thị Hồng Vân 02-10-1989 10:00
74 Châu Thị Thảo Vi 09-09-1995 10:00
92 Mai Thị Tường Vi 03-01-89 10:00
4 Trần Thanh 13-01-1987 8:00
37 Nguyễn Quốc Vũ 16-11-1992 8:00
114 Nguyễn Khang Lan Vy 08-01-1998 10:00

Tác giả bài viết: Phòng QLNLHC

Hỗ trợ khách hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây