Giới thiệu về Nhân viên CEP

  •   18/01/2019 22:16
  •   Viewed: 1315
Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP được trui rèn trong thử thách, được đào tạo huấn luyện về chuyên môn và cam kết thực hiện sứ mệnh mục tiêu của tổ chức. Cán bộ nhân viên CEP có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, năng động, sáng tạo, đoàn kết và hết lòng phục vụ công nhân, lao động và người có thu nhập thấp. Đội ngũ cán bộ nhân viên CEP là tài sản quý giá nhất của CEP, mỗi thành viên trong đội ngũ giữ từng vai trò cụ thể trong tổ chức, đóng góp cho sự thành công của tổ chức bằng chính năng lực và sự đam mê công việc của mình.

Quan điểm tuyển dụng

  •   18/01/2019 22:21
  •   Viewed: 1051
CEP luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác tuyển dụng đầu vào đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tổ chức. CEP tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới ra trường có cơ hội được tham gia tìm hiểu, học việc ngay tại các chi nhánh để có thể nắm bắt cơ bản về tính chất và môi trường làm việc tại CEP. Từ đó, các bạn sẽ có sự đánh giá, nhìn nhận về sự phù hợp và quyết tâm, cam kết gắn bó khi tham gia ứng tuyển vào CEP. CEP mở rộng cơ hội cho tất cả các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, mang trong người những giá trị rất gần với những giá trị cốt lõi của CEP, tâm huyết với công việc phục vụ cho công nhân lao động nghèo, người có thu nhập thấp và mong muốn được đóng góp công sức của mình vì lợi ích cộng đồng.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second