Chương trình Xuân trao yêu thương

Đối tượng khách hàng
Friday - 18/01/2019 00:20

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Địa bàn triển khai: Hội sở và 34 Chi nhánh CEP tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nơi CEP có chi nhánh đang hoạt động.Hình thức: tặng hàng hóa
1. Tên chương trình: XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG
2. Địa bàn triển khai: Hội sở và 34 Chi nhánh CEP tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nơi CEP có chi nhánh đang hoạt động.
3. Hình thức: tặng hàng hóa
4. Hàng hóa, dịch vụ tặng: Sản phẩm vay; tiết kiệm của CEP; dịch vụ hỗ trợ, cộng tác với CEP.
5. Nội dung chương trình:

5.1.  Chương trình chăm sóc khách hàng:

a. Đối với KH cá nhân có số dư Tiết kiệm có kỳ hạn.

Năm 2018 lần đầu tiên CEP triển khai sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, sản phẩm đã được khách hàng rất quan tâm và ủng hộ. Để cảm ơn các khách hàng, CEP thực hiện chương trình tri ân đối với khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP trong năm 2018.

 •  Điều kiện tham gia: Khách hàng cá nhân có tổng số dư tiết kiệm có kỳ hạn từ 100 triệu trở lên tại thời điểm 30/11/2018.
 • Loại quà tặng:                     

                                                                                                              ĐVT: VNĐ   

Loại quà Số lượng Đơn giá Thành tiền
Nón bảo hiểm 409 250.000 102.250.000
Thư cảm ơn 409 2.500 1.022.500
TỔNG     103.272.500

 

 • Thể lệ tham gia: Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình được tặng 1 phần quà + 01 thư cảm ơn

b. Đối vi Khách hàng công nhân hoặc NDLĐ có tổng số dư Tiết kiệm định hướng/Tiết kiệm đoàn viên và Tiết kiệm theo khoản vay
CEP cung cấp các sản phẩm Tiết kiệm định hướng, Tiết kiệm đoàn viên và Tiết kiệm theo khoản vay nhằm giúp khách hàng CEP thực hiện thói quen tiết kiệm, dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, CEP thực hiện chương trình tặng quà để tuyên dương các khách hàng đã thực hiện tiết kiệm tốt, duy trì và tích lũy số dư tiết kiệm cao để dùng vào những việc thật sự cần thiết, mang lại hiệu quả cho hộ gia đình khách hàng trong năm 2018.

 • Điều kiện tham gia: Khách hàng Công nhân hoặc Nhân dân lao động có tổng số dư Tiết kiệm định hướng/tiết kiệm đoàn viên và Tiết kiệm theo khoản vay từ 20 triệu đồng trở lên tại thời điểm 30/11/2018.
 • Loại quà:                                                                                                 ĐVT: VNĐ
Loại quà Số lượng Đơn giá Thành tiền
Bộ Chén Minh Long 2.752 150.000 412.800.000

 

 • Thể lệ tham gia: Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình được tặng 1 phần quà.

5.2. Truyn thông hot đng CEP:
Để tăng cường quảng bá hoạt động CEP nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, phát triển khách hàng CNV năm 2019, CEP thực hiện 2 chương trình: Tặng bao lì xì xuân Kỷ Hợi và chương trình Tặng quà thương hiệu cho Công nhân trực tiếp sản xuất. Cụ thể:
a. Tng bao lì xì xuân Kỷ Hợi

 • Điều kiện tham gia: Khách hàng nhận vốn vay CEP trong thời gian từ 01/01/2019 đến 01/02/2019, tất cả Cụm trưởng và Công đoàn cơ sở phối hợp với CEP.
 • Loại quà:                                                                                               ĐVT: VNĐ
Loại quà Số lượng bao Đơn giá Thành tiền
Bao lì xì 10 cái 45.290 4.000 181.160.000
 • Thể lệ tham gia:
 • Khách hàng nhận vốn vay CEP trong thời gian từ 1/1/2019 đến 01/2/2019: 01 bao lì xì (10 cái)/khách hàng
 • Cụm trưởng: 01 bao lì xì (10 cái)/Cụm trưởng.
 • Công đoàn cơ sở có phối hợp với CEP: tối đa 3 bao lì xì (10 cái)/CĐCS.

b. Tng quà thương hiu, bao lì xì cho Khách hàng công nhân tim năng

 • Đối tượng: Khác hàng tiềm năng là Công nhân trực tiếp sản xuất tại các nhà máy, KCX/KCN trên địa bàn CEP có triển khai hoạt động.
 • Địa điểm tổ chức:

                         + Nơi diễn ra sự kiện cho công nhân cuối năm do LĐLĐ/CĐCS tổ chức;
                     + Khu công nghiệp/Khu chế xuất;
                     + Tại công ty mà chi nhánh dự kiến triển khai;
                     + Địa điểm khác chi nhánh cần triển khai để phát triển khách hàng;

 • Người thực hiện: Chi nhánh phối hợp với CĐCS triển khai thực hiện.
 • Loại quà:                                                                                                   ĐVT: VNĐ
STT Loại quà Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Túi không dệt 2.325 8.300 19.297.500
2 Quạt nhựa 4.800 6.500 31.200.000
3 Bao lì xì 10 cái 2.475 4.000   9.900.000
4 Nón bảo hiểm 1.180 80.000 94.400.000
  Tổng     154.797.500

 

 •  Thể lệ tham gia chương trình: Chương trình diễn ra từ ngày 01/01/2019 đến hết 01/02/2019 hoặc đến khi hết số lượng quà tặng ( tùy điều kiện nào đến trước). Chương trình gồm 02 hoạt động:
  Phóng phi tiêu trả lời câu hỏi:

Cách thức tham gia: Khách hàng tham gia trò chơi phóng phi tiêu và trả lời đúng 1 câu hỏi từ CEP sẽ nhận được 1 phần quà: 01 Quạt nhựa + (01 Bao lì xì/Túi không dệt). Trường hợp loại quà khách hàng chọn đã hết thì CEP có thể tặng quà khác trong những loại quà còn lại cho đến khi hết số lượng quà tặng.

        Chụp hình đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của người tham gia:

Cách thức tham gia: Khách hàng dùng điện thoại cá nhân chụp hình tại khu vực CEP bố trí và đăng hình ảnh đó lên trang facebook cá nhân của Khách hàng ở trạng thái Công khai. Khi đăng thành công Khách hàng sẽ nhận được 01 nón bảo hiểm trị giá 80.000 đồng.
6. Tổng giá trị, hàng hóa, dịch vụ dùng để tặng852.030.000đ (Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)

Hỗ trợ khách hàng

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second