TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM

Địa chỉ: 14C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100
Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn
Feedback
Security code
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second