The viewpoint and process of cooperation

Đối tượng khách hàng
Thursday - 17/01/2019 20:50

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

COOPERATIVE VIEW

Microfinance institution CEP actively, actively and actively builds domestic and international cooperation to develop capital sources and technical infrastructure, share operational experiences , further promote poverty reduction in low-income workers and workers. CEP has long-term cooperative relationships with domestic commercial banks such as Saigonbank, Vietinbank, Vietcombank, and BIDV; together with international banks and organizations such as Grameen Bank, World Bank, Ford Foundation, AusAID, Rabobank, Cordaid and others through preferential loans. CEP is always highly appreciated by its partners, donors and CEP to strictly follow international standards of microfinance.

parners

In addition, CEP is always proactive in seeking and developing cooperative relationships with domestic agencies and organizations to support and improve the quality of community development programs and programs. careers, providing additional benefits to CEP's member households. Over the past few years, CEP has been co-operating with organizations such as HCMC Youth Union to organize science playgrounds during the CEP Scholarship Ceremony for CEP's children; coordinating with units such as IECD, SCC, REACH to organize a tour of effective occupational models, vocational training for members and children of CEP members.

The microfinance institution CEP is always ready to help organizations in the microfinance industry through visits to learn, share practical experiences, organize workshops and discussion forums for all investors and microfinance institutions in Vietnam.

parners 3

COOPERATION PROCESS

Units, organizations and individuals need to contact to visit and work with CEP Microfinance Organization:

CEP introducing the cooperation process perspective

 

Đầu thập niên 90
Vào đầu thập niên 90, Liên đoàn Lao động Tp.HCM chủ trương gắn kết các hoạt động công đoàn với hoạt động xã hội nhằm tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân và người lao động nghèo. Một trong những trở ngại khi thực hiện hoạt động tạo việc làm là thiếu nguồn tín dụng sẵn có để người lao động nghèo có thể bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, tạo thu nhập.

Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát, học tập những mô hình tạo việc làm và cải thiện an sinh cho người nghèo hiệu quả của một số quốc gia trên thế giới. Trong đó, mô hình Ngân hàng Grameen của Bangladesh – được đánh giá là mô hình phù hợp nhất với bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam ở thời điểm này. Thông qua hoạt động cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm nhỏ cho các hộ gia đình nghèo ở cả nông thôn và thành thị đã góp phần giảm nghèo rất hiệu quả.
Tháng 7/1991
Tháng 7/1991,  Liên đoàn Lao động Tp.HCM đã tiến hành thí điểm một số chương trình tín dụng, tiết kiệm, tại các quận/huyện đô thị và nông thôn của Tp.HCM (bao gồm Quận 1, Quận Gò Vấp, Huyện Củ Chi và Cần giờ) theo mô hình của Ngân hàng Grameen. Kết quả ban đầu của chương trình rất khả quan và hiệu quả trong việc giúp người lao động nghèo có số vốn nhỏ ban đầu để thực hiện các hoạt động tự tạo thu nhập, cải thiện đời sống, an sinh.

Hỗ trợ khách hàng

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second