Tiếng Việt   |   English


AusAID

 

mix

 

CGAP

 

 


 

Khách hàng CEP

Cuối năm 2012, CEP đã cấp tín dụng cho 218.031 khách hàng tham gia chương trình. 75% thành viê ...

» chi tiết

   

Phiếu thông tin ứng viên

Lên đầu trang ˆ

 

 

 

Bản quyền © 2014 CEP - Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm