Tiếng Việt   |   English


AusAID

 

mix

 

CGAP

 

 


 

Quy mô hoạt động CEP

Năm 2012, CEP đã cấp 266.512 khoản vay cho khách hàng với mức vay bình quân là 446 USD.

...

» chi tiết

   

Phiếu thông tin ứng viên

Lên đầu trang ˆ

 

 

 

Bản quyền © 2014 CEP - Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm