Tiếng Việt   |   English


AusAID

 

mix

 

CGAP

 

 


 

Sử dụng vốn vay CEP

Năm 2012, 47% vốn vay được thành viên sử dụng cho hoạt động mua bán nhỏ, 13% được sử dụng cho mục đích cải thiện nhà ở, xây nhà vệ sinh, 14% cho mục đ ...

» chi tiết

   

Phiếu thông tin ứng viên

Lên đầu trang ˆ

 

 

 

Bản quyền © 2014 CEP - Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm