Tiếng Việt   |   English


AusAID

 

mix

 

CGAP

 

 


 

Khách hàng CEP

Cuối năm 2012, CEP đã cấp tín dụng cho 218.031 khách hàng tham gia chương trình. 75% thành viê ...

» chi tiết

   

TÌNH HÌNH NGHÈO

Khách hàng mục tiêu CEP là những người nghèo và nghèo nhất (theo phân loại nghèo của CEP). Tại TP.HCM nhóm khách hàng mục tiêu là những người nhập cư từ các tỉnh khác đến cư ngụ và sinh sống tại TP.HCM mà không có hộ khẩu. Các cộng đồng ban đầu tại TP.HCM là những người có điều kiện sống không ổn định ở các khu ổ chuột đô thị và khu vực kém phát triển của vùng ven đô thị. Ở các tỉnh ngoài TP.HCM, CEP tập trung vào những người lao động nghèo có điều kiện sống không ổn định tại làng xã, thành thị vùng ven và khu vực nông thôn.

Khách hàng được phân loại ưu tiên theo chuẩn nghèo, tối thiểu 80% khách hàng mới tham gia chương trình là những người nghèo và nghèo nhất. Tuy nhiên, đối với khách hàng tiếp tục tham gia chương trình được phân loại là tương đối nghèo vẫn được cung cấp tín dụng cho đến khi họ rời chương trình CEP. Bảng sau cung cấp tổng quát từng phân loại nghèo và sự hoán đổi của những thuộc tính tiêu chuẩn này thông qua loại khách hàng xảy ra một cách thường xuyên. Để đảm bảo tối thiểu 80% khách hàng được phân loại nghèo và nghèo nhất theo đánh giá tín dụng ban đầu của CEP đối với khách hàng thì mỗi chi nhánh phải ghi nhận phân loại nghèo của tất cả khách hàng mới.

Ngoài ra CEP sử dụng chuẩn nghèo để nhận biết khách hàng, 75% khách hàng mới nhận khoản vay là nữ. Việc phân loại này được thực hiện nhằm nâng cao vị trí người phụ nữ nghèo thông qua cung cấp cho họ cả về trách nhiệm tài chính và khả năng tạo thu nhập hơn. Việc phân loại này cũng được thực hiện để nâng cao khả năng thực hiện hoạt động tạo thu nhập, với nguồn tín dụng CEP được ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình.

CEP phân loại khách hàng theo 3 nhóm: nghèo nhất, nghèo và tương đối nghèo căn cứ theo các chỉ số về thu nhập, tài sản, điều kiện nhà ở và mức độ phụ thuộc. Chỉ số này được CEP sử dụng như là công cụ phân loại nghèo nhằm đảm bảo các chi nhánh CEP cung cấp dịch vụ cho đúng đối tượng người nghèo. CEP đã phát triển hệ thống phân loại nghèo do bởi CEP mong muốn kết hợp đo lường nghèo phi thu nhập vào hệ thống đối với khách hàng mục tiêu và do CEP không thể sử dụng chỉ số đo lường thu nhập cơ bản đã được sử dụng ở Việt Nam vào thập niên 90 (do sự khác biệt giữa mức thu nhập và chi phí cho những nhu cầu cơ bản cho các tỉnh thành khác nhau của Việt Nam). Đo lường thu nhập CEP được sử dụng theo chuẩn nghèo của Chương trình Xóa đói Giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam tại TP.HCM, mức thu nhập 1,60 USD/người/ngày (tương đương 12.000.000 VNĐ/người/năm cho áp dụng từ năm 2009-2013) thì không có sự khác biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Phân loại nghèo của CEP

Phân loại nghèo Phụ thuộc Thu nhập Tài sản Nhà ở
Nghèo nhất Hơn 3 Dưới 1,00 Không có

Chất lượng thấp, không kiên cố, không có điện nước

Nghèo

giữa 2 và 3

Từ 1,00 đến 1,60

Cũ hoặc chất lượng thấp

Chất lượng thấp, bán kiên cố, có điện nước
Tương đối nghèo Ít hơn 2 Hơn 1,60 Chất lượng thấp

Kiên cố, có điện nước trực tiếp

Lên đầu trang ˆ

 

 

 

Bản quyền © 2014 CEP - Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm